27 Eylül 2019 Cuma, 11:12
Metni Küçült Metni Büyüt Reset
"Kalkınma Yerelden Başlar"
Malatya Valiliği, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği ve katkıları ile düzenlenen 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansının açılışı yapıldı. Toplantıdan alınan veriler, raporlar haline gelerek bölgesel kalkınmaya destek için kullanılacak. Toplantının ve her konuşmacının gündeminde ise, yerelden kalınmanın önemine vurgu vardı. Kentte bulunan bir otelde  gerçekleşen açılış törenine Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut,   Büyükşehir Belediye Başkan Vekili selim Pilten, Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Kalkınma Ve Yapısal Uyum Daire Başkanı Dr. Fatih Gökyurt, Fırat Kalkınma Ajansı Genel  Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, STK temsilcileri, akademisyenler ve konferansa bildiri sunumu yapan yaklaşık 200 bilim adamı katıldı.

 Programda ilk olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmet Yılmaz,  konferansın Fırat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerinde 2 yılda bir düzenlendiğini belirterek; “Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin  ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansında 8 farklı ülkeden araştırmacıların yer aldığı toplam 202 sözlü sunum gerçekleştirilecektir” dedi.

"ÖZEL VE ODAK ALANLARDA FAALİYET YÜRÜTÜLECEK"

 Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ise, Kalkınma ajansının iş ve işlemlerinden bahsederek; “Bugün de bölgemizin en genç Üniversitesi olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile 5.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansını düzenlemenin mutluluğunu yaşıyoruz.  Bildiğiniz üzere, Bölgeler arası ve bölge içi sosyo ekonomik gelişmişlik farkları dünyanın birçok ülkesinin en önemli meselleri arasında yer almaktadır. Bu durum bölgesel gelişmeyi, kalkınmayı sürekli ülkelerin temel politikaları içinde yer almasına neden olmaktadır. Ülkemizde yerel ve merkezi düzeyde politikalarımızın ana dokümanı olan 11. Kalkınma planında da önemli şekilde yer almaktadır. 11. Kalkınma Planımızda da işaret edildiği üzere, bölgesel gelişmenin temel amacı, bölgelerimizi yeniliğe ve işbirliğine dayalı şekilde yerelin imkân ve kabiliyetlerini yönetişim temelinde geliştirerek dönüştürmek ve böylece ülkemizin dengeli kalkınmasına azami katkıyı sağlayarak, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu çerçevede gelişmekte olan bölgelerde kentsel ve sınaî altyapıların geliştirilmesi, gelişme potansiyeli haiz sektörlerde istihdamın artırılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi çeşitli mekanizma ve enstrümanlar ile desteklenmektedir. 11. Kalkınma Planı'nda Kalkınma Ajanslarımız, bölgede ilgili paydaşlar ile tasarlayacakları sonuç odaklı programlar kapsamında, yerel düzeydeki kurumların kapasitesinin geliştirilmesi, özel sektörün kurumsallaşması, sürdürülebilirliği ve verimliliğinin artırılması, gibi özel ve odak alanlarda faaliyetler yürütecekler" dedi.

“YERELDE BİR KALKINMA ÖNEMLİ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Kalkınma Ve Yapısal Uyum Daire Başkanı Dr. Fatih Gökyurt; “Günümüzde bölgesel kalkınma alanına baktığımızda hakikaten çok sektörlü, çok tema ihtiva eden bir alan olarak ortaya çıktı. Tabi bölgesel kalkınmanın ulusal kalkınmaya mekânsal perspektifle dahil edilen bu çerçevede bakan anlayışın günümüzde giderek daha önemli bir hale geldiğini görüyoruz. Özellikle kentlerin ve kentleşmenin ciddi bir dinamik haline geldiği ve küresel ekonomik gelişmelerden gelen değerlerin kentleşme süreçlerin daha önemli bir hale geldiği bir dinamik çerçeve içerisinde bölgesel kalkınma daha önemli ve daha güncel bir hale geliyor. Bu anlamda tabi bölgesel kalkınmada başarıyı yakalamak için tüm aktörlerin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Kamu tarafı, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ile akademisyenlerin birlikte çalışması olmadan bu alanda tam olarak başarıyı sağlamak mümkün değil. Ülkemizdeki geçmişine baktığımızda bölgesel kalkınma anlamında meseleyi tabi KİT”lerin kuruluşuyla başlatabiliriz. Ama günümüze geldiğimizde artık sadece kamunun müdahalelerinden ibaret olmayan özel sektörü de, sivil toplumu da, akademiyi de işin içine dahil eden bir yaklaşımın daha geçerli ve önemli olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

“MODEL BİR ÜNİVERSETİYİZ”

Açılışta konuşan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Aysun Bay Karabulut, “8 ayrı ilçesinde meslek yüksekokulu bulunan bir üniversite olarak bu durum için bir modeliz.  Evet, ilçelerde imkansızlıklar var, öğrenciler istedikleri sosyal hayatı, kültürel hayatı belki de yaşayamıyor ama her yönüyle kalkınmış bir Türkiye için bu modeli yaşatmak durumundayız.  Fabrikaları bir bölgeye, büyük yatırımları bir başka coğrafi bölgeye,  üniversitelerin de tüm birimlerini il merkezlerine taşıma stratejisinden kurtulmalıyız. Bölgelerimizi boşaltırsak, ilçelerimize yatırımları götürmezsek sürdürülebilir ve adil bir kalkınmayı nasıl sağlayacağız? Bakınız; 8 ayrı ilçede 8 ayrı meslek yüksekokulunun bulunmasının en büyük sıkıntısını yakından yaşayan bir üniversite rektörü olarak söylüyorum;  kalkınmayı yerelden başlatacaksak, ilçelerimizin eğitim altyapısını ihmal edemeyiz.  Yine bir rektör olarak söylüyorum; üniversiteler tatil merkezleri, turizm gezi merkezleri değildir, eğitim alt yapısı hazır olan ülkenin her bölgesinde gençler gidip eğitimini alabilmeli. Üniversitelere ilçelerde gelişimin ve değişimin lokomotifi olmalı. Malatya’nın ikinci devlet üniversitesi olan Malatya Turgut Özal Üniversitesi,  mevcut hizmet verdiği Battalgazi’deki Tarım kampüsü ile Yeşilyurt’taki Beylerderesi olmak üzere 2 büyük kampüsü bulunuyor.  Yeşilyurt Beylerderesi kampüsümüzde yeni fakülte çalışmalarımız başladı. İl merkezinin bir bölgesinde kampüs içinde kalmış bir üniversite modelinden şehir merkezinde 2, ilçelerde de 8 olmak üzere 10 ayrı noktaya dağılmış bir şehir üniversitesiyiz.

“ BİZ BÖLGEMİZDE RAKİP DEĞİL, EKİP İSTİYORUZ”

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık; " Ülkemizde 26 tane kalkınma ajansımız var. Bu kalkınma ajansımızdan bir tanesinin bu bölgeye kurulmasında çok ciddi çaba sarf ettik. Bu çabaları sizlerle paylaşırken, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli illerimizin ifade edilmesi ve bu ajansın Malatya'da kurulması aşamasında destekleri, çalışmaları ve çabaları için bölgemizin milletvekili ve bakanı olan Cevdet Yılmaz'a ve bölge milletvekillerine teşekkür ediyorum. 'Kalkınma yerelde başlar' sözü herkes için çok önemli. Tüm dünya artık sürdürülebilir bir kalkınmadan bahsediyor.  BM'lerin kurulduğu andan itibaren tüm dünya, kalkınabilir hedefler koymuş vaziyetteler. Ne kadar başarı sağlandı buna dönüp bakmak lazım. 2000 yılında BM'lerin 197 ülke tarafından imzalanan kalkınma hedefleri 2015 yılında son buldu. 2015 yılındaki son bulan kalkınma hedeflerinde özellikle Türkiye'nin kat ettiği yol tüm dünya devletleri tarafından alkışlandı. Eğitimde kat ettiğimiz yol çok önemliydi. Anne ve bebek sağlığı ile anne ve bebek ölüm oranlarındaki başarımız başka ülkelerin 30 yılda kat ettiğini bizim 15 yılda kat etmemiz çok önemliydi. Türkiye, bin yıl kalkınma hedeflerine en erken ulaşan ülkeler arasındaydı. Siyasi istikrarın beraberinde getirmiş olduğu ekonomik istikrar, kalkınmanın en önemli gelişmesine vesile olan konulardır. 2015 yılında BM'ler bu defa yeni bir hedef koydu. Bu hedef yeni bir kalkınmaydı. 2030 yılı içerisinde sürdürülebilir kalkınma içerisinde hem BM'ler üyesi 197 ülke, hem de ülkemiz bununla ilgili önemli adımlar attı, atmaya da devam ediyor. İşte bunlardan bir tanesi de bölgeler arası farkı ortadan kaldırmak üzere kurulan kalkınma ajanslarıdır. Kalkınma ajansları hem sivil toplum örgütlerinin, hem kamunun ortaklaşa yapmış oldukları çalışmaların incelendiği, raporlandığı, projelendirilip desteklendiği kurumlar haline geldi. Biz bölgemizde rakip değil, ekip istiyoruz. Her şehir kendimiz için hedefler koymalıyız eve bu hedefler doğrultusunda hükümet olarak çok ciddi destekler verdik, vermeye de devam ediyoruz. Şuan bilim sanayi bakanlığımızın kalkınma ajanslarımıza ayırmış olduğu bütçe yaklaşık olarak 331 milyon TL'dir" dedi.

"ENÇOK MALATYA ALDI"

Tarım alanında verilen destekleri de değerlendiren Çalık;"TARSİM'i gündeme aldığımızda Malatya diğer illere örnek oldu. Kayısının afetlere karşı do-n kapsamına, afet kapsamına alınmasına vesile olduk. Çiçek döneminin afet kapsamına alınmasına vesile olduk. Diğer illerde bizimle birlikte TARSİM'den istifade etti. Şuan Türkiye'de en fazla poliçeye sahip çiftçilerimizin olduğu şehir Malatya'dır. TARSİM'den en fazla para alan şehir yine Malatya'dır. TARSİM'den şehrimize yaklaşık 450 milyon lira ile çiftçilerimize karşı destelerini aldık. Malatya'ya ayrıca lisanslı depoculuğu kazandırıyoruz. Turgut Özal Üniversitesi daha bir yaşını doldurmadan çok önemli hizmetler yaptı. Aynen bir yaşını doldurmadan iktidara gelen AK Parti gibi" diyen Çalık, bu toplantıda çıkacak sonuçların Ülkemizin kalkınmasında önemli katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

  “ YEREL OLANI KÜRESEL, KÜRESEL OLANI YEREL BOYUTTA DÜŞÜNME VE HAREKETE GEÇME ANLAYIŞINI BENİMSEMELİYİZ”

Son olarak konuşan Vali Aydın Baruş ise;“8 yıl önce Malatya'da ilki gerçekleştirilen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansın yeniden Malatya'da, Turgut Özal üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde düzenliyoruz.  Sınırların ötesini düşünmeyi gerekli kılan küreselleşmeyle birlikte yerel olanı küresel, küresel olanı yerel boyutta düşünme ve harekete geçme anlayışını benimsemeliyiz.  Dünya ölçeğinde azalmakta olan kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve kalkınmanın sürdürülebilirliği öncelikli hale getirmiştir.  Cumhurbaşkanımızın ülkemizi temsil ettiği New York'ta bu günlerde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu Genel Görüşmelerinin en önemli temalarından biri de kalkınmanın sürdürülebilirliği konusudur. Bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkları ülkemizin aşılması gereken en önemli sorunlarından biri. Bölgesel gelişmişliğin ötesinde bölgesel rekabetçilik kavramının tartışıldığı günümüzde, ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girebilmesi için bütün beşeri kaynaklarımızla ile topyekun hareket ederek çalışmak zorundayız. Türkiye’nin 11. Kalkınma Planında işaret edilen 2023 hedeflerine ulaşmamız için, hepimize büyük görevler düşüyor" ifadelerinde bulundu.

Okuyucu Yorumları
GD5JC
"Kalkınma Yerelden Başlar"