16 Mayıs 2019 Perşembe, 16:09
Metni Küçült Metni Büyüt Reset
Türkiye nüfusunun 15,8'ini genç nüfus oluşturdu
Türkiye nüfusunun 15,8'ini genç nüfus oluşturdu
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Türkiye toplam nüfusu 2018 yılı sonu itibariyle 82 milyon 3 bin 882 iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 971 bin 396 oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun 15,8'ini oluşturdu. Genç nüfusun, 51,2'sini erkek nüfus, 48,8'ini ise kadın nüfus oluşturdu.  

Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2040 yılında 13,4, 2060 yılında 11,8 ve 2080 yılında 11,1 olacağı öngörüldü.

EN YÜKSEK İL HAKKARİ

ADNKS sonuçlarına göre; 2018 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, 25,4 ile Hakkari oldu. Bu ili, 23,5 ile Şırnak ve 22,7 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla; 12,8 ile Muğla, 13 ile Balıkesir ve 13,5 ile İzmir oldu.

OKUYAN KADINLARDA ARTIŞ


Türkiye'de 2016/'17 öğretim yılında 41,7 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2017/'18 öğretim yılında 45,6'ya yükseldi. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde; erkeklerde bu oran 39,6'dan 44'e yükselirken kadınlarda 43,9'dan 47,4'e yükseldi.
 

GENÇLERİN YÜZDE 20 Sİ ÇALIŞMIYOR


Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde işsizlik oranı, 2017 yılında 20,8 iken 2018 yılında 20,3 olarak gerçekleşti. Genç erkeklerde işsizlik oranı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak 17,6 olurken, genç kadınlarda bu oran bir önceki yıla göre 0,8 puan azalarak 25,3 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2018 yılında 24,5 oldu. Bu oran genç erkeklerde 15,6, genç kadınlarda ise 33,6 oldu.
 

GENÇLER İNŞAATI TERCİH EDİYOR


Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; gençlerde istihdam oranı bir önceki yıla göre incelendiğinde; gençlerin istihdam oranı 2018 yılında 0,7 puan artarak 35 oldu. Cinsiyete göre incelendiğinde; istihdam oranının genç erkeklerde 1 puan artarak 46,4 ve genç kadınlarda ise 0,4 puan artarak 23,4 olduğu görüldü.

Genç istihdamı sektörlere göre incelendiğinde ise; istihdam edilen gençlerin 16,6'sının tarım sektöründe; 30'unun sanayi sektöründe; 53,3'ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin 14,1'inin tarım sektöründe, 36'sının sanayi sektöründe, 49,9'unun hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların 21,8'inin tarım, 17,9'unun sanayi, 60,4'ünün ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.
 

ZEHİRLENME OLAYI BAŞTA

 
Ölüm nedeni istatistikleri sonuçlarına göre; 2018 yılında 15 ve üzeri yaştaki bireylerin ölüm nedenleri incelendiğinde; ölüm vakalarının 40,2'sinin dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle oluştuğu görülürken gençlerde ise ölüm vakalarının 48,8'inin dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle oluştuğu görüldü. Dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle ölüm oranı, genç erkeklerde 54,9 iken genç kadınlarda 32,9 oldu.
 
Gençlerde iyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeniyle gerçekleşen ölüm oranı 12,1 olurken bu oran genç erkeklerde 10,7, genç kadınlarda ise 15,7 olarak gerçekleşti.
 

GENÇLER SAĞLIKLARINDAN MEMNUN

 
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında, 18 ve üzeri yaştaki bireylerden genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan edenlerin oranı 70,3 oldu. Genel sağlık durumundan memnun olduğunu beyan eden genç bireylerin oranı 85,5 olurken bu oran genç erkeklerde 86,9, genç kadınlarda ise 84 oldu.
 

YÜZDE 93’Ü İNTERNETTE


Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre; İnternet kullanım oranı 16-24 yaş grubundaki gençler için 2017 yılında 90 iken 2018 yılında 93'e yükseldi. İnternet kullanım oranı, 2018 yılında genç erkeklerde bir önceki yıla göre 3,6 puan artarak 96,9, genç kadınlarda ise 2,3 puan artarak 89 oldu.
 

GENÇLER MUTLU MUTSUZ


Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında kendisini mutlu olarak beyan eden 18-24 yaş grubundaki gençlerin oranı 55,4 oldu. Mutluluk oranı, 2018 yılında genç erkeklerde 53,5, genç kadınlarda ise 57,2 olarak gerçekleşti.
 

MUTLULUKTA SAĞLIK LİDER


Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerlerinde ilk sırayı 50,5 ile sağlık aldı. Bunu, 20 ile başarı, 18,9 ile sevgi izledi. Genç erkeklerde ve kadınlarda mutluluk kaynağı olan değerlerde ilk sıra değişmezken ikinci sırada erkeklerde 23,8 ile başarı, kadınlarda 23 ile sevgi yer aldı. Erkeklerin mutluluk kaynağı olan değerlerde üçüncü sırayı 14,9 ile sevgi, kadınlarda ise üçüncü sırayı 16,1 ile başarı aldı.
 

GENÇLER İŞLERİNDEN MEMNUN


Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında gençlerin 76'sı çalıştığı işinden memnunken 48,7'si elde ettiği kazancından memnun oldu. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı 77,2, elde ettiği kazanç memnuniyeti ise 48,3 olurken genç kadınlarda bu oranlar 73,8 ve 49,4 olarak gerçekleşti.
 

EĞİTİMLERİNDEN MEMNUN


Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında gençlerin 58,3'ü şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduklarını beyan etti. Genç erkeklerin 57,7'si almış oldukları eğitimden memnun olurken bu oran genç kadınlarda 59 oldu.

Kaynak: () - Haber Merkezi
 
Okuyucu Yorumları
85XB5
Türkiye nüfusunun 15,8'ini genç nüfus oluşturdu